Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Paleozoic|Ératém:Paleozoikum (Prvohory)(251 - 542 Ma)
System:Carboniferous|Útvar:Karbon(299 - 359.2 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka Series: Lower Oddělení: Spodní
Stáří jednotky 359.2 - 318.1 Ma
Ostatní informace o jednotce Podle Mezinárodní stratigrafické komise (ICS - International Commission on Stratigraphy) Toto oddělení odpovídá Serii: Mississippian
Podřazené lokality Stage: Visean | Stupeň: Visé(345 - 318.1 Ma)
Stage: Tournaisian | Stupeň: Tournai(359.2 - 345 Ma)