Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Paleozoic|Ératém:Paleozoikum (Prvohory)(251 - 542 Ma)
System:Carboniferous|Útvar:Karbon(299 - 359.2 Ma)
Series:Lower|Oddělení:Spodní(359.2 - 318.1 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka Stage: Tournaisian Stupeň: Tournai
Stáří jednotky 359.2 - 345 Ma
Ostatní informace o jednotce
Podřazené lokality Jednotka nemá podřízené jednotky