Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Paleozoic|Ératém:Paleozoikum (Prvohory)(251 - 542 Ma)
System:Carboniferous|Útvar:Karbon(299 - 359.2 Ma)
Series:Lower|Oddělení:Spodní(359.2 - 318.1 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka Stage: Visean Stupeň: Visé
Stáří jednotky 345 - 318.1 Ma
Ostatní informace o jednotce
Podřazené lokality Formation: Kyjovice fm. | Souvrství: Kyjovické souvrství(cca 317 - cca 320 Ma)