Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Paleozoic|Ératém:Paleozoikum (Prvohory)(251 - 542 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka System: Carboniferous Útvar: Karbon
Stáří jednotky 299 - 359.2 Ma
Ostatní informace o jednotce
Podřazené lokality Series: Upper | Oddělení: Svrchní(318.1 - 299 Ma)
Series: Lower | Oddělení: Spodní(359.2 - 318.1 Ma)