Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Cenozoic|Ératém:Kenozoikum(0 - 65.5 Ma)
System:Neogene|Útvar:Neogén(0 - 23 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka Series: Miocene Oddělení: Miocén
Stáří jednotky 5.33 - 23 Ma
Ostatní informace o jednotce
Podřazené lokality Subseries: Upper | Pododdělení: Svrchní(11.5 - 7.1 Ma)
Subseries: Middle | Pododdělení: Střední(16.5 - 11.5 Ma)
Subseries: Lower | Pododdělení: Spodní(23.4 - 16.5 Ma)