Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Cenozoic|Ératém:Kenozoikum(0 - 65.5 Ma)
System:Neogene|Útvar:Neogén(0 - 23 Ma)
Series:Miocene|Oddělení:Miocén(5.33 - 23 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka Subseries: Middle Pododdělení: Střední
Stáří jednotky 16.5 - 11.5 Ma
Ostatní informace o jednotce Podle Stratigrafického schématu Neogénu karpatské prohlubně.

Chlupáč, I., et. Al.: Geologická minulost České republiky, Academia, Praha 2002, ISBN 80-200-0914-0, p. 345
Podřazené lokality Stage: Sarmat | Stupeň: Sarmat(13.6 - 11.5 Ma)
Stage: Baden | Stupeň: Baden(16.5 - 13.6 Ma)