Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Cenozoic|Ératém:Kenozoikum(0 - 65.5 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka System: Neogene Útvar: Neogén
Stáří jednotky 0 - 23 Ma
Ostatní informace o jednotce Původně byl Neogén podútvar útvaru Terciér (Třetihory), což však bylo změněno mezinárodní stratigrafickou komisí
Podřazené lokality Series: Holocene | Oddělení: Holocén(0 - 0.0115 Ma)
Series: Pleistocene | Oddělení: Pleistocén(0.0115 - 1.8 Ma)
Series: Pliocene | Oddělení: Pliocén(1.8 - 5.33 Ma)
Series: Miocene | Oddělení: Miocén(5.33 - 23 Ma)