Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Paleozoic|Ératém:Paleozoikum (Prvohory)(251 - 542 Ma)
System:Carboniferous|Útvar:Karbon(299 - 359.2 Ma)
Series:Upper|Oddělení:Svrchní(318.1 - 299 Ma)
Stage:Namur|Stupeň:Namur(318.1 - 311.7 Ma)
Formation:Ostrava fm.|Souvrství:Ostravské souvrství(cca 313 - cca 317 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka Measures: Petřkovice Vrstvy: Petřkovické
Stáří jednotky Nejstarší vrstvy Ostravského souvrství
Ostatní informace o jednotce Řehoř, F., Řehořová, M.: Makrofauna uhlonosného karbonu československé části hornoslezské pánve, Ostravské muzeum, Ostrava, 1972

Řehoř, F., Řehořová, M., Vašíček, Z.: Za zkamenělinami Severní Moravy, Ostravské muzeum, Ostrava 1978
Podřazené lokality Horizon: Naneta | Horizont: Nanety( )