Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Paleozoic|Ératém:Paleozoikum (Prvohory)(251 - 542 Ma)
System:Carboniferous|Útvar:Karbon(299 - 359.2 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka Series: Upper Oddělení: Svrchní
Stáří jednotky 318.1 - 299 Ma
Ostatní informace o jednotce Podle Mezinárodní stratigrafické komise (ICS - International Commission on Stratigraphy) Toto oddělení odpovídá Serii: Pennsylvanian
Podřazené lokality Stage: Stephan | Stupeň: Stefan(306.5 - 299 Ma)
Stage: Westphal | Stupeň: Westfál(311.7 - 306.5)
Stage: Namur | Stupeň: Namur(318.1 - 311.7 Ma)