Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Paleozoic|Ératém:Paleozoikum (Prvohory)(251 - 542 Ma)
System:Carboniferous|Útvar:Karbon(299 - 359.2 Ma)
Series:Upper|Oddělení:Svrchní(318.1 - 299 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka Stage: Westphal Stupeň: Westfál
Stáří jednotky 311.7 - 306.5
Ostatní informace o jednotce
Podřazené lokality Jednotka nemá podřízené jednotky