Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Paleozoic|Ératém:Paleozoikum (Prvohory)(251 - 542 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka System: Cambrian Útvar: Kambrium
Stáří jednotky 488.3 - 542 Ma
Ostatní informace o jednotce
Podřazené lokality Series: Upper | Oddělení: Svrchní(501 - 488.3 Ma)
Series: Middle | Oddělení: Střední(513 - 501 Ma)
Series: Lower | Oddělení: Spodní(542 - 513 Ma)