Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Paleozoic|Ératém:Paleozoikum (Prvohory)(251 - 542 Ma)
System:Cambrian|Útvar:Kambrium(488.3 - 542 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka Series: Lower Oddělení: Spodní
Stáří jednotky 542 - 513 Ma
Ostatní informace o jednotce
Podřazené lokality Jednotka nemá podřízené jednotky