Lokalita:

Štilec u Žebráku

Nadřazené lokality Česká republika
Čechy
Střední Čechy mimo Barrandien
Popis lokality Bývalý povrchový lom. Stratigraficky se lokalita řadí do meziloží spodní a svrchní Radnické sloje. Fosiliferní vrstva se nechází 3 až 4 cm nad uhelnou slojí v hnědém jílovitém prachovci. Dále pak nasedá vrstva bělek (0.4-0.9 m), kde se rovněž nalézají fosílie. Nad nimi je 7-8 m mocná vrstva brousku - bez nálezů.
Fotografie lokality


4.4.2010, Přístup k lokalitě
Obrázek 1: 4.4.2010, Přístup k lokalitě

4.4.2010, Výkop
Obrázek 2: 4.4.2010, Výkop

4.4.2010, Fosiliferní vrstva v nadloží uhelné sloje
Obrázek 3: 4.4.2010, Fosiliferní vrstva v nadloží uhelné sloje

4.4.2010, Stonek Calamitu ve vrstvě nad uhelnou slojí
Obrázek 4: 4.4.2010, Stonek Calamitu ve vrstvě nad uhelnou slojí

4.4.2010, Nález šištice
Obrázek 5: 4.4.2010, Nález šištice

4.4.2010, Studovaný profil
Obrázek 6: 4.4.2010, Studovaný profil

Souřadnice GPS Neveřejná informace...
Stratigrafické zařazení
anglicky|česky
Stupeň:Westfál(311.7 - 306.5)
Význam lokality

Ochrana

Způsob sběru Krumpáč, lopata, kladívko - nutno se dostat na fosiliferní vrstvu a poté opatrně odkrývat po vrstvách. Fosílie jsou velmi křehké, lze doporučit okamžitou konzervaci - například roztokem lepidla
Ostatní poznámky
Literatura [1] Libertín, M. Opluštil, S., Pšenička, J., Bek, J., Sýkorová, I., Dašková, J.: Middle Pennsylvanian pioneer plant assemblage buried in situ by volcanic ash-fall, central Bohemia, Czech Republic, Review of Paleobotany and Palynology, 155 (2009), p. 204–233, ISSN: 0034-6667

Libertín, M.:Paleoekologická charakteristika rostlinného společenstva z reliktu svrchního karbonu na Štilci u Žebráku, Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999, www.geology.cz
Kameny z této lokality ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
Podřazené lokality Lokalita nemá podřízené lokality