Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Paleozoic|Ératém:Paleozoikum (Prvohory)(251 - 542 Ma)
System:Devonian|Útvar:Devon(359.2 - 416 Ma)
Series:Lower|Oddělení:Spodní(416 - 397.5 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka Stage: Lochkovian Stupeň: Lochkov
Stáří jednotky 416 - 411Ma
Ostatní informace o jednotce
Podřazené lokality Formation: Lochkovské | Souvrství: Lochkovské(416 - 411Ma)