Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Paleozoic|Ératém:Paleozoikum (Prvohory)(251 - 542 Ma)
System:Silurian|Útvar:Silur(416 - 443.7 Ma)
Series:Lower|Oddělení:Spodní(443.7 - 423 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka Stage: Wenlock Stupeň: Wenlock
Stáří jednotky 428 - 423 Ma
Ostatní informace o jednotce
Podřazené lokality Measures: Motolské (Liteň formation) | Vrstvy: Motolské (Liteňské souvrství)(Travá celý Wenlock a částečně zasahuje do Llandoveru)