Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Paleozoic|Ératém:Paleozoikum (Prvohory)(251 - 542 Ma)
System:Ordovican|Útvar:Ordovik(443.7 - 488.3 Ma)
Series:Middle|Oddělení:Střední(471.8 - 460.9 Ma)
Stage:Llanvirn|Stupeň:Llanvirn(471.8 - ? Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka Formation: Šárecké Souvrství: Šárecké
Stáří jednotky 471.8 - ? Ma
Ostatní informace o jednotce
Podřazené lokality Jednotka nemá podřízené jednotky