Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Paleozoic|Ératém:Paleozoikum (Prvohory)(251 - 542 Ma)
System:Devonian|Útvar:Devon(359.2 - 416 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka Series: Lower Oddělení: Spodní
Stáří jednotky 416 - 397.5 Ma
Ostatní informace o jednotce
Podřazené lokality Stage: Upper Emsian [Dalej] | Stupeň: Svrchní Ems [Dalej](? - 397.5 Ma)
Stage: Lower Emsian [Zlíchov] | Stupeň: Spodní Ems [Zlíchov](407 - ? Ma)
Stage: Pragian | Stupeň: Prag(411 - 407 Ma)
Stage: Lochkovian | Stupeň: Lochkov(416 - 411Ma)