Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Paleozoic|Ératém:Paleozoikum (Prvohory)(251 - 542 Ma)
System:Devonian|Útvar:Devon(359.2 - 416 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka Series: Middle Oddělení: Střední
Stáří jednotky 397.5 - 385.3 Ma
Ostatní informace o jednotce
Podřazené lokality Stage: Givetian | Stupeň: Givet(391.8 - 385.3 Ma)
Stage: Eifelian | Stupeň: Eifel(397.5 - 391.8 Ma)