Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Paleozoic|Ératém:Paleozoikum (Prvohory)(251 - 542 Ma)
System:Devonian|Útvar:Devon(359.2 - 416 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka Series: Upper Oddělení: Svrchní
Stáří jednotky 385.3 - 359.2 Ma
Ostatní informace o jednotce
Podřazené lokality Jednotka nemá podřízené jednotky