Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Paleozoic|Ératém:Paleozoikum (Prvohory)(251 - 542 Ma)
System:Silurian|Útvar:Silur(416 - 443.7 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka Series: Lower Oddělení: Spodní
Stáří jednotky 443.7 - 423 Ma
Ostatní informace o jednotce
Podřazené lokality Stage: Wenlock | Stupeň: Wenlock(428 - 423 Ma)
Stage: Llandovery | Stupeň: Llandovery(443.7 - 428 Ma)