Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka Erathem: Mesozoic Ératém: Mezozoikum (Druhohory)
Stáří jednotky 65.5 - 251 Ma
Ostatní informace o jednotce
Podřazené lokality System: Cretaceous | Útvar: Křída(65.5 - 145.5 Ma)
System: Jurassic | Útvar: Jura(145.5 - 199.6 Ma)
System: Triassic | Útvar: Trias(199.6 - 251 Ma)