Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Paleozoic|Ératém:Paleozoikum (Prvohory)(251 - 542 Ma)
System:Silurian|Útvar:Silur(416 - 443.7 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka Series: Upper Oddělení: Svrchní
Stáří jednotky 423 - 416 Ma
Ostatní informace o jednotce
Podřazené lokality Stage: Přídolí | Stupeň: Přídolí(419 - 416 Ma)
Stage: Ludlow | Stupeň: Ludlow(423 - 419 Ma)