Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Paleozoic|Ératém:Paleozoikum (Prvohory)(251 - 542 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka System: Silurian Útvar: Silur
Stáří jednotky 416 - 443.7 Ma
Ostatní informace o jednotce
Podřazené lokality Series: Upper | Oddělení: Svrchní(423 - 416 Ma)
Series: Lower | Oddělení: Spodní(443.7 - 423 Ma)