Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Paleozoic|Ératém:Paleozoikum (Prvohory)(251 - 542 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka System: Permian Útvar: Perm
Stáří jednotky 251 - 299 Ma
Ostatní informace o jednotce
Podřazené lokality Subsystem: Permian-Carboniferous | Podútvar: Permokarbon(299 Ma)