Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Cenozoic|Ératém:Kenozoikum(0 - 65.5 Ma)
System:Neogene|Útvar:Neogén(0 - 23 Ma)
Series:Miocene|Oddělení:Miocén(5.33 - 23 Ma)
Subseries:Lower|Pododdělení:Spodní(23.4 - 16.5 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka Stage: Ottnang Stupeň: Ottnang
Stáří jednotky 18 Ma
Ostatní informace o jednotce
Podřazené lokality Jednotka nemá podřízené jednotky