Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Paleozoic|Ératém:Paleozoikum (Prvohory)(251 - 542 Ma)
System:Permian|Útvar:Perm(251 - 299 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka Subsystem: Permian-Carboniferous Podútvar: Permokarbon
Stáří jednotky 299 Ma
Ostatní informace o jednotce Období na rozhraní Karbonu a Permu
Podřazené lokality Jednotka nemá podřízené jednotky