Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Paleozoic|Ératém:Paleozoikum (Prvohory)(251 - 542 Ma)
System:Silurian|Útvar:Silur(416 - 443.7 Ma)
Series:Lower|Oddělení:Spodní(443.7 - 423 Ma)
Stage:Wenlock|Stupeň:Wenlock(428 - 423 Ma)
Measures:Motolské (Liteň formation)|Vrstvy:Motolské (Liteňské souvrství)(Travá celý Wenlock a částečně zasahuje do Llandoveru)
  Anglicky Česky
Jednotka Horizon: arethusina shales Horizont: arethusinové břidlice
Stáří jednotky
Ostatní informace o jednotce
Podřazené lokality Jednotka nemá podřízené jednotky