Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Paleozoic|Ératém:Paleozoikum (Prvohory)(251 - 542 Ma)
System:Devonian|Útvar:Devon(359.2 - 416 Ma)
Series:Middle|Oddělení:Střední(397.5 - 385.3 Ma)
Stage:Eifelian|Stupeň:Eifel(397.5 - 391.8 Ma)
Formation:Šternbersko-hornobenešovský pruh|Souvrství:Šternbersko-hornobenešovský pruh()
  Anglicky Česky
Jednotka Measures: Chabičov Vrstvy: Chabičovské
Stáří jednotky
Ostatní informace o jednotce
Podřazené lokality Jednotka nemá podřízené jednotky