Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Paleozoic|Ératém:Paleozoikum (Prvohory)(251 - 542 Ma)
System:Devonian|Útvar:Devon(359.2 - 416 Ma)
Series:Lower|Oddělení:Spodní(416 - 397.5 Ma)
Stage:Pragian|Stupeň:Prag(411 - 407 Ma)
Formation:Pražské|Souvrství:Pražské(411 - 407 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka Measures: Dvorecko - prokopské lime stones Vrstvy: Dvorecko - prokopské vápence
Stáří jednotky
Ostatní informace o jednotce
Podřazené lokality Jednotka nemá podřízené jednotky