Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Paleozoic|Ératém:Paleozoikum (Prvohory)(251 - 542 Ma)
System:Silurian|Útvar:Silur(416 - 443.7 Ma)
Series:Upper|Oddělení:Svrchní(423 - 416 Ma)
Stage:Přídolí|Stupeň:Přídolí(419 - 416 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka Formation: Přídolské Souvrství: Přídolské
Stáří jednotky 419 - 416 Ma
Ostatní informace o jednotce
Podřazené lokality Jednotka nemá podřízené jednotky