Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Paleozoic|Ératém:Paleozoikum (Prvohory)(251 - 542 Ma)
System:Silurian|Útvar:Silur(416 - 443.7 Ma)
Series:Lower|Oddělení:Spodní(443.7 - 423 Ma)
Stage:Wenlock|Stupeň:Wenlock(428 - 423 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka Measures: Motolské (Liteň formation) Vrstvy: Motolské (Liteňské souvrství)
Stáří jednotky Travá celý Wenlock a částečně zasahuje do Llandoveru
Ostatní informace o jednotce Patří pod liteňské souvrství, které zahrnuje celý spodní Silur, tedy stupně Wenlock i Llandovery.
Podřazené lokality Horizon: arethusina shales | Horizont: arethusinové břidlice()