Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Mesozoic|Ératém:Mezozoikum (Druhohory)(65.5 - 251 Ma)
System:Cretaceous|Útvar:Křída(65.5 - 145.5 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka Series: Lower Cretaceous Oddělení: Spodní Křída
Stáří jednotky 145.5 - 99.6 Ma
Ostatní informace o jednotce
Podřazené lokality Series: Aptian | Stupeň: Aptian(125 - 112 Ma)