Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Cenozoic|Ératém:Kenozoikum(0 - 65.5 Ma)
System:Neogene|Útvar:Neogén(0 - 23 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka Series: Pleistocene Oddělení: Pleistocén
Stáří jednotky 0.0115 - 1.8 Ma
Ostatní informace o jednotce
Podřazené lokality Jednotka nemá podřízené jednotky