Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Paleozoic|Ératém:Paleozoikum (Prvohory)(251 - 542 Ma)
System:Devonian|Útvar:Devon(359.2 - 416 Ma)
Series:Lower|Oddělení:Spodní(416 - 397.5 Ma)
Stage:Lochkovian|Stupeň:Lochkov(416 - 411Ma)
Formation:Lochkovské|Souvrství:Lochkovské(416 - 411Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka Measures: Radotín lime stones Vrstvy: Radotínské vápence
Stáří jednotky
Ostatní informace o jednotce
Podřazené lokality Jednotka nemá podřízené jednotky