Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Paleozoic|Ératém:Paleozoikum (Prvohory)(251 - 542 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka System: Devonian Útvar: Devon
Stáří jednotky 359.2 - 416 Ma
Ostatní informace o jednotce
Podřazené lokality Jednotka nemá podřízené jednotky