Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Mesozoic|Ératém:Mezozoikum (Druhohory)(65.5 - 251 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka System: Cretaceous Útvar: Křída
Stáří jednotky 65.5 - 145.5 Ma
Ostatní informace o jednotce
Podřazené lokality Jednotka nemá podřízené jednotky