Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka Erathem: Cenozoic Ératém: Kenozoikum
Stáří jednotky 0 - 65.5 Ma
Ostatní informace o jednotce
Podřazené lokality System: Neogene | Útvar: Neogén(0 - 23 Ma)
System: Paleogene | Útvar: Paleogén(23 - 65.5 Ma)