Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky :Precambrian|:Prekambrium(542 - cca 4000 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka Eonothem: Archean Eonotém: Archaikum
Stáří jednotky 2500 - cca 4000 Ma
Ostatní informace o jednotce
Podřazené lokality Jednotka nemá podřízené jednotky