Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Jednotka nemá žádnou nadřazenou jednotku
  Anglicky Česky
Jednotka : Precambrian : Prekambrium
Stáří jednotky 542 - cca 4000 Ma
Ostatní informace o jednotce
Podřazené lokality Eonothem: Proterozoic | Eonotém: Proterozoikum(542-2500 Ma)
Eonothem: Archean | Eonotém: Archaikum(2500 - cca 4000 Ma)