Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Paleozoic|Ératém:Paleozoikum (Prvohory)(251 - 542 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka System: Cambrian Útvar: Kambrium
Stáří jednotky 488.3 - 542 Ma
Ostatní informace o jednotce
Podřazené lokality Jednotka nemá podřízené jednotky