Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka Erathem: Paleozoic Ératém: Paleozoikum (Prvohory)
Stáří jednotky 251 - 542 Ma
Ostatní informace o jednotce
Podřazené lokality System: Permian | Útvar: Perm(251 - 299 Ma)
System: Carboniferous | Útvar: Karbon(299 - 359.2 Ma)
System: Devonian | Útvar: Devon(359.2 - 416 Ma)
System: Silurian | Útvar: Silur(416 - 443.7 Ma)
System: Ordovican | Útvar: Ordovik(443.7 - 488.3 Ma)
System: Cambrian | Útvar: Kambrium(488.3 - 542 Ma)