Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Jednotka nemá žádnou nadřazenou jednotku
  Anglicky Česky
Jednotka Eonothem: Phanerozoic Eonotém: Fanerozoikum
Stáří jednotky 0 - 542 Ma
Ostatní informace o jednotce
Podřazené lokality Erathem: Cenozoic | Ératém: Kenozoikum(0 - 65.5 Ma)
Erathem: Mesozoic | Ératém: Mezozoikum (Druhohory)(65.5 - 251 Ma)
Erathem: Paleozoic | Ératém: Paleozoikum (Prvohory)(251 - 542 Ma)