Vypsání taxonomické jednotky

  Latinsky Česky
Nadřazené taxony Imperium: Vitae Soustava: Živé organismy
Superregnum: EUKARYONTA Nadříše: ORGANISMY S JÁDREM
Regnum: PLANTAE Říše: ROSTLINY
  Aktivní taxon
Aktivní taxon Subregnum: CORMOBIONTA Podříše: VYŠŠÍ ROSTLINY
Popis taxonu Vyšší cévnaté rostliny, ke kterým se počítají mechorosty, kapraďorosty a semenné rostliny a jejichž tělo (s výjimkou mechorostů) je opatřeno cévními svazky. Morfologicky, anatomicky a významnou rodozměnou jsou cévnatým rostlinám nejblíže hnědé řasy. Většina botaniků ale klade větší důraz na biochemické shody a po té to stránce stojí vyšším rostlinám blíže řasy zelené. Nejstaršími známými vyššími rostlinami jsou staropaleozoická psilofyta, která se považují za výchozí článek vyšších rostlin. [1]
Literatura popisující tento taxon [1] Ziegler, V.: Základy paleontologie, Univerzita karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, Praha, 2001, ISBN 80-246-0290-3, strana 40
Fotografie k jednotce K jednotce nejsou žádné fotografie...
Pořízené taxony Jednotka nemá podřízené jednotky
Kameny s tímto taxonem Doposud nejsou přiřazeny žádné kameny