Vypsání taxonomické jednotky

  Latinsky Česky
Nadřazené taxony Imperium: Vitae Soustava: Živé organismy
Superregnum: EUKARYONTA Nadříše: ORGANISMY S JÁDREM
Regnum: PLANTAE Říše: ROSTLINY
Subregnum: CORMOBIONTA Podříše: VYŠŠÍ ROSTLINY
  Aktivní taxon
Aktivní taxon Superdivisio: GYMNOSPERMAE Nadoddělení: NAHOSEMENNÉ ROSTLINY
Popis taxonu Patří sem oddělení:
LYGINODENDROPHYTA (PTERIDOSPERMOPHYTA)- KAPRAĎOSEMENNÉ ROSTLINY
CYCADOPHYTA - CYKASY
GINGOPHYTA - JINANY
PINOPHYTA - JEHLIČNANY
GNETOPHYTA - OBALOSEMENNÉ
Literatura popisující tento taxon Ziegler, V.: Základy paleontologie, Univerzita karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, Praha, 2001, ISBN 80-246-0290-3, strana 50
Fotografie k jednotce K jednotce nejsou žádné fotografie...
Pořízené taxony Division: PINOPHYTA (Gymnospermae, Gymnospermophyta, Coniferophyta) | Oddělení: JEHLIČNANY (Pinofyty, nahosemenné)
Divisio: LYGINODENDROPHYTA | Oddělení: KAPRAĎOSEMENNÉ ROSTLINY
Kameny s tímto taxonem Doposud nejsou přiřazeny žádné kameny