Vypsání taxonomické jednotky

  Latinsky Česky
Nadřazené taxony Imperium: Vitae Soustava: Živé organismy
Superregnum: EUKARYONTA Nadříše: ORGANISMY S JÁDREM
Regnum: ANIMALIA Říše: ŽIVOČICHOVÉ
Subregnum: METAZOA Podříše: MNOHOBUNĚČNÍ
Superphyllum: EUMENTAZOA Nadkmen: VYŠŠÍ MNOHOBUNĚČNÍ
Divisio: BILATERIA Hatschek, 1888 Oddělení: DVOUSTRANNĚ SOUMĚRNÍ
Subdivisio: PROTOSTOMIA Grobben, 1908 Pododdělení: PRVOÚSTÍ
Phyllum: ARTHROPODA Kmen: ČLENOVCI
Subphyllum: CRUSTACEA Brünnich, 1772 Podkmen: KORÝŠI
Classis: MALACOSTRACA Latreille, 1802 Třída: RAKOVCI
Subclassis: Phyllocarida Packard, 1879 Podtřída: Phyllocarida Packard, 1879
Genus: Ceratiocaris Druh: Ceratiocaris
  Aktivní taxon
Aktivní taxon Species: Ceratiocaris sp. Druh: Ceratiocaris sp.
Popis taxonu Typickými druhy Přídolského souvrství jsou:
Ceratiocaris (Bohemicaris) bohemica
Ceratiocaris (Bohemicaris) grata

Ostatní lokality:
Ceratiocaris papilio:
(Malacostraca; Phyllocarida; Ceratiocaridae)
Silurian, (~420 million years ago)
Size (25.4mm=1 inch): 120 and 110 mm long on a 175 mm by 147 mm matrix
Fossil Site: Leshmagow, Scotland
Literatura popisující tento taxon [1]http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/neziva/kap11.htm
[2] http://www.fossilmall.com/Science/MuseumFossils/Ceratiocaris-papilio/Ceratiocaris.htm
Fotografie k jednotce Abdominální ostny velkého korýše <em>Ceratiocaris cornwallisensis damesi Chl. </em>z radotínských vápenců od Kosoře. Jedná se o největší druh phyllocaridních korýšů; délka krunýře dosahovala kolem 70 cm. Foto I. Chlupáč [1]
Obrázek 1: Abdominální ostny velkého korýše Ceratiocaris cornwallisensis damesi Chl. z radotínských vápenců od Kosoře. Jedná se o největší druh phyllocaridních korýšů; délka krunýře dosahovala kolem 70 cm. Foto I. Chlupáč [1]

Ceratiocaris [2]
Obrázek 2: Ceratiocaris [2]

Ceratiocaris [2]
Obrázek 3: Ceratiocaris [2]

<em>Ceratiocaris papillo</em> [2]
Obrázek 4: Ceratiocaris papillo [2]

<em>Ceratiocaris papillo</em> [2]
Obrázek 5: Ceratiocaris papillo [2]

<em>Ceratiocaris papillo</em> [2]
Obrázek 6: Ceratiocaris papillo [2]

<em>Ceratiocaris papillo</em> [2]
Obrázek 7: Ceratiocaris papillo [2]

<em>Ceratiocaris papillo</em> [2]
Obrázek 8: Ceratiocaris papillo [2]

<em>Ceratiocaris papillo</em> [2]
Obrázek 9: Ceratiocaris papillo [2]

<em>Ceratiocaris papillo</em> [2]
Obrázek 10: Ceratiocaris papillo [2]

<em>Ceratiocaris papillo</em> [2]
Obrázek 11: Ceratiocaris papillo [2]

<em>Ceratiocaris papillo</em> [2]
Obrázek 12: Ceratiocaris papillo [2]

<em>Ceratiocaris papillo</em> [2]
Obrázek 13: Ceratiocaris papillo [2]

Pořízené taxony Jednotka nemá podřízené jednotky
Kameny s tímto taxonem 00213; 00224; 00225; 00244a; 00244b; 00255; 00279; 00280; 00414; 00415; 00416; 00417; 00418; 00419; 00420; 00481; 00507;