Vypsání taxonomické jednotky

  Latinsky Česky
Nadřazené taxony Imperium: Vitae Soustava: Živé organismy
Superregnum: EUKARYONTA Nadříše: ORGANISMY S JÁDREM
Regnum: PLANTAE Říše: ROSTLINY
Subregnum: CORMOBIONTA Podříše: VYŠŠÍ ROSTLINY
Superdivisio: PSILOPHYTA Nadodděleni: PSILOFYTNÍ ROSTLINY
Divisio: RHYNIOPHYTA Oddělení: RYNIOFYTY
Genus: Chlupacia OBRHEL, 1969 Rod: Chlupacia OBRHEL, 1969
  Aktivní taxon
Aktivní taxon Species: Chlupacia moravica Druh: Chlupacia moravica
Popis taxonu Postranní osy vyrůstají proti sobě a jsou sbíhavé; osky posledního řádu jsou až 4 cm dlouhé, několikrát se dichotomicky dělí a jsou lehce ohnuté.
Literatura popisující tento taxon [1] Řehoř, F., Řehořová, M., Vašíček, Z.: Za zkamenělinami Severní Moravy, Ostravské muzeum, Ostrava 1978, strana 101, 180
Fotografie k jednotce nález [1]
Obrázek 1: nález [1]

Pořízené taxony Jednotka nemá podřízené jednotky
Kameny s tímto taxonem 00144;