Vypsání taxonomické jednotky

  Latinsky Česky
Nadřazené taxony Imperium: Vitae Soustava: Živé organismy
Superregnum: EUKARYONTA Nadříše: ORGANISMY S JÁDREM
Regnum: ANIMALIA Říše: ŽIVOČICHOVÉ
Subregnum: METAZOA Podříše: MNOHOBUNĚČNÍ
Superphyllum: EUMENTAZOA Nadkmen: VYŠŠÍ MNOHOBUNĚČNÍ
Divisio: BILATERIA Hatschek, 1888 Oddělení: DVOUSTRANNĚ SOUMĚRNÍ
Subdivisio: PROTOSTOMIA Grobben, 1908 Pododdělení: PRVOÚSTÍ
Phyllum: ARTHROPODA Kmen: ČLENOVCI
Subphyllum: TRILOBITOMORPHA Podkmen: TROJLALOČNATCI
Classis: TRILOBITA Třída: TRILOBITI
  Aktivní taxon
Aktivní taxon Ordo: Proetida Řád: Proetida
Popis taxonu Trilobiti menších rozměrů. Hlavový štít poloeliptický až polokruhovitý se zřetelným okrajovým lemem. Na glabele 1 - 4 páry glabelárních rýh proměnlivé výraznosti. Oči umístěné v zadní polovině hlavy. Pygidium článkované, někdy trnité.
Literatura popisující tento taxon Ziegler, V.: Základy paleontologie, Univerzita karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, Praha, 2001, ISBN 80-246-0290-3, strana 85
Fotografie k jednotce K jednotce nejsou žádné fotografie...
Pořízené taxony Subordo: Aulacopleurina | Podřád: Aulacopleurina
Subordo: Proetina | Podřád: Proetina
Kameny s tímto taxonem Doposud nejsou přiřazeny žádné kameny