Lokalita:

Hrubá louka

Nadřazené lokality Česká republika
Severní Morava
Produktivní Karbon Hornoslezské Pánve
Vývozy Haldoviny
Popis lokality Lokalita se nachází mezi silnicema Na Karolíně, Frýdecká a Podzámčí, za železniční tratí. Haldovina je zde zřejmě občasně těžena pro stavební účely.

K lokalitě se dá dostat ze zastávky tramvaje č. 9 Výstaviště. Projde se kolem Divadla, parkoviště a garáží vedle Černé louky. Poté se přejde most přes Ostravici a dále se pak pokračuje proti proudu Ostravice na jih až k železniční trati. Projde se pod mostem silnice Frýdecká a přejde trať.

Už po cestě na lokalitu se dají sbírat kameny z různých navážek, které vznikly při stavbě silnice a mostů.

Materiál zřejmě pochází z nedalekého dolu Zárubek.
Fotografie lokality


Přibližná pozice lokality (www.mapy.cz)
Obrázek 1: Přibližná pozice lokality (www.mapy.cz)

Letecký snímek lokality s naznačenou cestou přístupu od tramvajové zastávky Výstaviště (www.mapy.cz)
Obrázek 2: Letecký snímek lokality s naznačenou cestou přístupu od tramvajové zastávky Výstaviště (www.mapy.cz)

Souřadnice GPS 49° 49' 28.71" N, 18° 17' 43.1" E
Stratigrafické zařazení
anglicky|česky
Formation:Ostrava fm.(cca 313 - cca 317 Ma)
Význam lokality

Skládka suti pro terénní úpravy a pod.
Ochrana

Zřejmě zákaz vstupu kvůli bezpečnosti
Způsob sběru Roztloukání kamenů. Nálezy jsou velmi křehké, proto je lepší si s sebou vzít vhodný materiál na přepravu, případně prostředky pro okamžitou konzervaci (Herkules, papír na podlepení a pod.)
Ostatní poznámky Na lokalitu je zřejmě zakázaný přístup kvůli nebezpečí sesuvu půdy. V době mé návštěvy však nebyla hlídána a oplocení bylo zcela rozpadlé.

Rovněž přístup k lokalitě směrem z centra Ostravy není snadný, protože se jde přes silnice a dráhu.
Literatura
Kameny z této lokality ; ; ; ;
Podřazené lokality Lokalita nemá podřízené lokality