Lokalita:

Koněprusy - Holubův lom, výsypka z jeskyně

Nadřazené lokality Česká republika
Čechy
Barrandien
Koněprusy
Popis lokality Materiál pod východy z koněpruské jeskyně. Obsahuje su, vzniklou při čištění jeskyně. Obsahuje sintrové slepence, které obsahují zbytky čtvrtohorní fauny.
Fotografie lokality


Pohled na stěnu se vstupen do Koněpruské jeskyně, 19.8.2008
Obrázek 1: Pohled na stěnu se vstupen do Koněpruské jeskyně, 19.8.2008

Stěna a vyvezená su, 19.8.2008
Obrázek 2: Stěna a vyvezená su, 19.8.2008

Nález zubu savce v sintru (nález číslo 00353), podobně jsou zachovány kosti a pod...
Obrázek 3: Nález zubu savce v sintru (nález číslo 00353), podobně jsou zachovány kosti a pod...

Souřadnice GPS
Stratigrafické zařazení
anglicky|česky
Oddělení:Pleistocén(0.0115 - 1.8 Ma)
Význam lokality

Ochrana

Způsob sběru sběr v suti
Ostatní poznámky
Literatura
Kameny z této lokality ; ; ; ; ; ; ;
Podřazené lokality Lokalita nemá podřízené lokality