Lokalita:

Hředle - halda

Nadřazené lokality Česká republika
Čechy
Střední Čechy mimo Barrandien
Popis lokality Halda bývalých dolů se nachází asi 500 m na severo východ od středu obce Hředle (nadohled od fotbalového stadionu). Na haldě se nachází švartna s četnými nálezy kostí a šupin ryb, případně též se zuby žraloků a hmyzem.

Dle [1]:
... Švartna neboli sapropelit je usazená druhohorní hornina. Odborně se jedná o hořlavý lupek permského stáří. Středočeská švertna je jezerního původu a obsahuje také zbytky živočichů a rostlin, jak se ukládaly v bahně mělkého jezera, pokrývajícího tehdější krajinu, vedle močálů, jež daly vznik kladensko-rakovnické uhelné pánvi. Geologicky řečeno, švartna je zkamenělý sapropelní kal. Švartna tvoří jakousi slupku, nadloží černouhelné sloje. Kounovská kamenouhelná sloj je uložena tak, že výchozy švartny lze nacházet zcela na povrchu. Kvalitní, opracování schopný materiál je však nutné vytěžit z podzemí, neboť na povrchu ležící švartna rychle zvětrává a příliš se drolí. V novější době byla ložiska švartny ve štolách horníky ponechávána jako strop. Větší vytěžené bloky švartny se někdy používaly jako stavební materiál - tvořily můstky přes strouhy a příkopy (to lze ještě najít v lokalitě dolů Perun I. - IV. nad obcí Mutějovice, kde se štoly uzavřely v roce l964). V některých hornických domácnostech se švartnou dokonce i topilo - existují dosud pamětníci v druhdy hornických obcích Poddžbánska.

Dle [2]:
sapropelit:
hořlavá organická usazenina uhelné řady s pozůstatky jednobuněčných organismů, popř. se zbytky rostlin, doprovázející uhelné sloje, s velkou oblibou využívaná u Keltů v 4.-2. stol. př.n.l. k výrobě kruhového šperku. Pro sapropelit těžený v rakovnické pánvi se vžil název švartna
Fotografie lokality


Pozice haldy vůči obci Hředle
Obrázek 1: Pozice haldy vůči obci Hředle

Halda z pohledu od obce, 25.10.2008
Obrázek 2: Halda z pohledu od obce, 25.10.2008

Sesuté stěny haldy, kde se dá najít švartna, 25.10.2008
Obrázek 3: Sesuté stěny haldy, kde se dá najít švartna, 25.10.2008

Cesta k haldě, 25.10.2008
Obrázek 4: Cesta k haldě, 25.10.2008

Vrchol Haldy, 25.10.2008
Obrázek 5: Vrchol Haldy, 25.10.2008

Souřadnice GPS Neveřejná informace...
Stratigrafické zařazení
anglicky|česky
System:Permian(251 - 299 Ma)
Význam lokality

Halda.
Ochrana

Způsob sběru Nutno najít švartnu a poté ji roztloukat. Je poměrně pružná, proto kromě kladiva se též může hodit špachtle či dláto. Švartna občas vychází na povrch v místech sesunu stěny haldy. Přímo na povrchu je většinou již velmi zvětralá, proto je lepší nějakou vyhrabat.
Ostatní poznámky Podrobná stratigrafie: kladensko-rakovnická pánev, slánské souvrství, kounovské vrstvy
Literatura [1] http://www.fenomen.cz/kelt_kult28.htm, 16.5.2009
[2] http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/sapropelit, 16.5.2009
Kameny z této lokality ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
Podřazené lokality Lokalita nemá podřízené lokality